ارسال شده در 8 دی 1393 توسط تارنمای محمداحمدزاده
دسته بندی: سیستم عامل ها
Linus Torvalds
Linux Kernel /Git revision control system 1991
لینوس توروالدز مهندس نرم افزار فنلادی است که با آغاز و توسعه هسته لینوکسو همچنین ساخت نرم افزار گیت شناخته شده است. وی در حدود 2% از هسته لینوکس را شخصاٌ نوشته که یکی از زبانهای آزاد برنامه نویسی مهم در سیستم عامل بشمار می رود .

ارسال دیدگاه

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم